Všechny aktuality

Na hadcích u Želivky strháváme humusovou vrstvu

aktuality

6.10.2017

V centrální části NPP Hadce u Želivky právě probíhá strhávání humusové vrstvy, která se časem nahromadila zejména z opadu jehličí ze stromů. Místa strhávání jsou pečlivě vybrána, aby nedošlo k negativnímu zásahu do místní flóry. Odhalení hadcového podloží by mělo vést k rozšíření stanovišť kuřičky hadcové, jak se nám to již osvědčilo při strhávání humusu v bývalém lůmku u Bernartic. Strhávání provádějí pod pečlivým dohledem odborníků pracovníci ČSOP Vlašim - pohybujeme se v území vysokých přírodních hodnot, kde se musí s hráběmi opatrně.

Stržený humus naopak pomůže při dotváření skalek u zahrádkářů, kteří budou pěstovat záchranné populace kuřičky. Příměs lesní hrabanky na skalkách pomáhá utvářet pro kuřičku prostředí co nejbližší jejímu přirozenému výskytu. Zároveň doufáme, že ze semenné banky v půdě vyklíčí další hadcové druhy a skalky tak budou pro zahrádkáře atraktivnější.

Strhávání drnuStrhávání drnu

Autor: Ondřej Pašek
Kategorie: regionální produkty
Projekt: LIFE pro kuřičku